Home Medivere Lezingen Spreekuur Producten Service Diagnose opvragen Contact Bestellen

Disclaimer

Deze website van YOURS-Healthcare bevat informatie over zelftesten en diagnostiek. YOURS-Healthcare verklaart dat de informatie op zorgvuldige wijze en naar beste geweten is samengesteld. YOURS-Healthcare kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website of – door middel van links – aan deze website verbonden websites. YOURS-Healthcare noch auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit onjuistheden of onvolledigheden of die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website of – door middel van links – aan deze website verbonden websites. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddel, geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim. Raadpleeg bij twijfel over het gebruik altijd een (natuur)arts, therapeut of andere deskundige.

 

Alle rechten zijn voorbehouden.

 

Niets uit deze publicatie mag op enige wijze of vorm worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOURS-Healthcare.