Home Medivere Lezingen Spreekuur Producten Service Diagnose opvragen Contact Bestellen
Home > Medivere > Over medivere

Medivere levert medische informatie en laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Medivere is een onderdeel van Ganzimmun Mainz (D). Met meer dan 200 medewerkers, artsen, wetenschappers en medische assistenten, heeft dit laboratorium een vooraanstaande positie in de wereld van de complementaire diagnostiek.

Dagelijks voert Ganzimmun meer dan 40.000 analyses uit die vanuit heel Europa zijn aangevraagd. De zelftesten van Medivere zijn direct beschikbaar voor de patiënt/consument.