Home Medivere Lezingen Spreekuur Producten Service Diagnose opvragen Contact Bestellen
Home > Producten > Hart-Risico bloedtest

Hart-Risico bloedtest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 90,25

Download hier de handleiding van deze test

Naast risicofactoren als overgewicht, weinig beweging, vetrijk eten, roken, stress, diabetes mellitus en hypertonie zijn vooral stoornissen in de vetstofwisseling één van de hoofdoorzaken voor het ontstaan van arteriosclerose met haar fatale gevolgen hartinfarct en beroerte.

Over deze test
Het individuele risico wordt aan de hand van de vetstofwisselingswaarden cholesterol, HDL-cholesterol (High Density Lipoprotein), LDL-cholesterol (Low Density Lipoprotein) en triglyceriden berekend. Een verhoogde LDL-waarde is de belangrijkste risicofactor van arteriosclerose, terwijl hoge HDL-waarden voor een hartinfarct beschermen. Een lage HDL-waarde daarentegen is een bijkomende risicofactor. Door bepaling van de LDL-subgroepen 1-7 kan een verhoogd risico voor coronaire hartaandoeningen gedefinieerd worden.

De uitslagen van de bloedtest dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut besproken worden.

Indicaties


  • Diabetes mellitus

  • Metabool syndroom

  • Adipositas

  • Genetische belasting

  • Ongezonde voeding